Uitnodiging deelname vragenlijstonderzoek

 

DE MOND BIJ ZELDZAME AANDOENINGEN

 

Neurofibromatose type 1

 

Wij zijn ons steeds meer bewust van de relatie tussen de gezondheid van de mond en de algehele gezondheid.

Door middel van een enquête willen wij verkennen of bepaalde mondgerelateerde klachten leven bij mensen met de zeldzame aandoening Neurofibromatose type 1 (NF1) en welke invloed de mondgezondheid heeft op de kwaliteit van leven. De resultaten van de groep mensen met NF1 worden vergeleken met deze van een controle groep van gezonde mensen.

 

Wilt u helpen?

Wij zoeken volwassen mensen met NF1 en tevens gezonde volwassen personen om de vragenlijst in te vullen, onafhankelijk of er wel of geen sprake is van mondgerelateerde klachten.

De enquête is anoniem, eenmalig en neemt 30-60min van uw tijd in beslag.

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Heeft u NF1 en bent u ouder dan 18 jaar? Doe dan alstublieft mee aan onze enquête.

Bent u gezond en ouder dan 18 jaar? Doe dan alstublieft mee aan onze enquête, ten behoeve van de controlegroep.

 

Hoe kunt u meedoen?

Meldt u a.u.b. aan voor het onderzoek via e-mail info@zeldzamemondzorg.nl

 

Meer informatie

Zie Informatie voor deelnemers

 

Hartelijk dank voor uw deelname!